ÉFK 2015

ÉFK 2015

A Gazdasági Innovációs Operatív Program Éves Fejlesztési Kerete a 2015-ös évben:

Ssz.Pályázati azonosítóPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés tervezett idejeKedvezményezettSzakmai elvárások
1.GINOP-3.2.1Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztõ program KKV-knak2kiemelt2015. februárMagyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK),
Informatika a Társadalomért Egyesület,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintû és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történõ beilleszkedésének javítása.
2.GINOP-1.1.1Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése2,2standard (egyfordulós)2015. március
3.GINOP-2.6.3ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis34,58kiemelt2015. márciusELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 2-es prioritás nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg.
4.GINOP-5.1.1Út a munkaerõpiacra102kiemelt2015. márciusNemzetgazdasági Minisztérium (NGM),
a kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerõ-piaci feladatok ellátására kijelölt szakigazgatási szervei
A felhívás célja a hátrányos helyzetû álláskeresõk, különösen az alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerõ-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elõsegítése
5.GINOP-6.1.2A digitális szakadék csökkentése8,95kiemelt2015. márciusNemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH),
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM),
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
A konstrukció alapvetõ célja a hátrányos helyzetû felnõttek digitális kompetenciáinak fejlesztése
6.GINOP-6.2.1Részvétel az OECD Felnõttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)1,1 Keretösszegbõl VEKOP: 0,3 Mrd Ftkiemelt2015. márciusNemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH),
Központi Statisztikai Hivatal (KSH),
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika illetve a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. A felmérés lehetõvé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását
7.GINOP-1.2.1Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése80egyszerûsített (könnyített)2015. április
8.GINOP-1.2.2Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban5egyszerûsített (könnyített)2015. április
9.GINOP-1.3.1Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása5egyszerûsített (könnyített)2015. április
10.GINOP-5.1.2Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások1kiemelt2015. áprilisOrszágos Foglalkoztatási Közhasznú Nkft.A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott projektek eredményes végrehajtása érdekében
11.GINOP-5.3.3Jogszerû foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása5,5standard (egyfordulós)2015. április
12.GINOP-6.1.3Idegen nyelvi készségek fejlesztése4kiemelt2015. áprilisNemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH),
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
A konstrukció célja a felnõtt lakosság idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése
13.GINOP-1.3.5Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönzõ program8,35kiemelt2015. májusMagyar Turizmus Zrt.A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti turisztikai marketing szervezet által összehangolt, célzott és professzionálisan felépített marketing megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MT Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MT Zrt. meglévõ kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.
14.GINOP-8.1.1Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL10pénzügyi közvetítés2015. május
15.GINOP-8.2.4-3.4.1Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel47,4pénzügyi közvetítés2015. május
16.GINOP-8.3.4-3.1.2IKT cégek által elõállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel1,72pénzügyi közvetítés2015. május
17.GINOP-8.3.4-3.2.2Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel5pénzügyi közvetítés2015. május
18.GINOP-8.3.4-3.2.3Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel2,5pénzügyi közvetítés2015. május
19.GINOP-8.3.4-3.2.4Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel1,5pénzügyi közvetítés2015. május
20.GINOP-8.4.1Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL44pénzügyi közvetítés2015. május
21.GINOP-1.2.4Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezõs iparterületek megújítása6standard (egyfordulós)2015. június
22.GINOP-1.2.5Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása4standard (egyfordulós)2015. június
23.GINOP-3.1.1Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése és támogatása2,84 Keretösszegbõl VEKOP: 0,84 Mrd Ftkiemelt2015. júniusKormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ),
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Együttmûködések kialakításának állami támogatása az alap-, közép- és elsõsorban felsõfokú oktatási intézmények, valamint a környezetükben mûködõ IKT vállalkozások között.
24.GINOP-3.3.1Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bõvítése2kiemelt2015. júniusKormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül az e-Befogadás erõsítése
25.GINOP-4.1.1Épületenergetikai fejlesztések6standard (egyfordulós)2015. június
26.GINOP-4.1.2Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva6standard (egyfordulós)2015. június
27.GINOP-4.1.3Helyi hõ- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal6standard (egyfordulós)2015. június
28.GINOP-5.1.3Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése6standard (egyfordulós)2015. június
29.GINOP-8.1.4-2.1.6Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel20pénzügyi közvetítés2015. június
30.GINOP-8.4.4-1.2.3Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése keretében finanszírozott kombinált hitel30pénzügyi közvetítés2015. június
31.GINOP-1.1.2Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére1,3 Keretösszegbõl VEKOP: 0,1 Mrd Ftstandard (egyfordulós)2015. július
32.GINOP-1.3.2Professzionális klaszterszervezetek minõségi szolgáltatásnyújtásának támogatása2standard (egyfordulós)2015. július
33.GINOP-1.3.3Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása8standard (egyfordulós)2015. július
34.GINOP-2.1.3Iparjog1egyszerûsített (könnyített)2015. július
35.GINOP-2.2.1K+F versenyképességi és kiválósági együttmûködések – integrált projektek25standard (egyfordulós)2015. július
36.GINOP-2.2.2K+F versenyképességi és kiválósági együttmûködések – társadalmi kihívások15standard (egyfordulós)2015. július
37.GINOP-2.3.2Stratégiai K+F mûhelyek kiválósága10standard (egyfordulós)2015. július
38.GINOP-2.3.3K+I infrastruktúra megerõsítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás25standard (egyfordulós)2015. július
39.GINOP-3.1.2IKT cégek által elõállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében1,15standard (egyfordulós)2015. július
40.GINOP-3.2.2Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében4egyszerûsített (könnyített)2015. július
41.GINOP-3.2.3Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében2standard (egyfordulós)2015. július
42.GINOP-3.2.4Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében1standard (egyfordulós)2015. július
43.GINOP-3.4.1Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében68standard (egyfordulós)2015. július
44.GINOP-6.1.1Alacsony képzettségûek és közfoglalkoztatottak képzése30kiemelt2015. júliusNemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Belügyminisztérium (BM)Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevõk részére szakképzettség megszerzését segítõ képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történõ kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthetõ  személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.
45.GINOP-7.1.1Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása10kiemelt2015. júliusForster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási KözpontA nemzetközi vonzerõ elérése érdekében a projekt rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport szegmentációval
46.GINOP-8.3.4-3.1.3IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel1pénzügyi közvetítés2015. július
47.GINOP-8.3.4-3.1.4Az informatikai ágazatban mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel2,5pénzügyi közvetítés2015. július
48.GINOP-1.2.3Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése kombinált hiteltermék keretében20egyszerûsített (könnyített)2015. augusztus
49.GINOP-2.1.6Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében13,3standard (egyfordulós)2015. augusztus
50.GINOP-3.4.2Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése2,86 Keretösszegbõl VEKOP: 0,86 Mrd Ftkiemelt2015. augusztusNISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt.,
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI),
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
Nagy sávszélességû kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél
51.GINOP-3.4.3Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése4,29 Keretösszegbõl VEKOP: 1,29 Mrd Ftkiemelt2015. augusztusNISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt.,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.,
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bõvítése, kapacitásainak növelése
52.GINOP-7.2.1Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése3kiemelt2015. augusztusMagyar Természetjáró Szövetség,
Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
A konstrukcióval elérendõ cél: több megyét érintõen komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, tartózkodási idõ és vásárlóerõ generálása
53.GINOP-7.3.1Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése4standard (egyfordulós)2015. augusztus
54.GINOP-7.4.1Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése4,5standard (egyfordulós)2015. augusztus
55.GINOP-1.3.4Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése2standard (egyfordulós)2015. szeptember
56.GINOP-3.1.3IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében1standard (egyfordulós)2015. szeptember
57.GINOP-3.1.4Az informatikai ágazatban mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében1,7standard (egyfordulós)2015. szeptember
58.GINOP-5.2.4Gyakornoki program pályakezdõk támogatására10egyszerûsített (könnyített)2015. szeptember
59.GINOP-8.3.4-3.2.5Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerû IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel2,5pénzügyi közvetítés2015. szeptember
60.GINOP-2.1.5Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)6egyszerûsített (könnyített)2015. október
61.GINOP-2.3.4Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése21standard (egyfordulós)2015. október
62.GINOP-3.2.5Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerû IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében2egyszerûsített (könnyített)2015. november
63.GINOP-2.1.1Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása25standard (egyfordulós)2015. december
64.GINOP-2.1.2Vállalatok együttmûködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása25standard (egyfordulós)2015. december
65.GINOP-2.1.4Innovációs voucher3egyszerûsített (könnyített)2015. december
66.GINOP-2.3.1Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése3,5egyszerûsített (könnyített)2015. december
67.GINOP-5.2.3Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása2,9egyszerûsített (könnyített)2015. december
68.GINOP-5.3.2A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál3egyszerûsített (könnyített)2015. december