ÉFK 2016

ÉFK 2016

A Gazdasági Innovációs Operatív Program Éves Fejlesztési Kerete a 2016-os évben:

Ssz.Pályázat kódszámaPályázat címeKeretösszeg (Mrd Ft)EljárásrendMeghirdetés tervezett ideje
1.GINOP-1.1.1-16Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése2.20 Mrd Ftstandard2016-03
2.GINOP-1.1.2-VEKOP-16Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére1.02 Mrd Ftkiemelt2016-01
3.GINOP-1.2.1-14Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése27.00 Mrd Ftegyszerûsített2014-10
4.GINOP-1.2.1-15Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése105.00 Mrd Ftstandard2015-06
5.GINOP-1.2.2-15Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbõvítõ beruházásainak támogatása60.00 Mrd Ftegyszerûsített2015-06
6.GINOP-1.2.3-16Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése kombinált hiteltermék keretében37.50 Mrd Ftstandard2016-07
7.GINOP-1.2.4-16Ipari parkok fejlesztése6.00 Mrd Ftstandard2016-01
8.GINOP-1.2.5-15Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása6.00 Mrd Ftstandard2015-12
9.GINOP-1.2.6-16Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel22.00 Mrd Ftstandard2016-07
10.GINOP-1.3.1-14Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása0.48 Mrd Ftegyszerûsített2014-10
11.GINOP-1.3.1-15Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása5.00 Mrd Ftegyszerûsített2015-05
12.GINOP-1.3.2-15Professzionális klaszterszervezetek minõségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása2.00 Mrd Ftstandard2015-12
13.GINOP-1.3.3-15Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása20.00 Mrd Ftstandard2015-12
14.GINOP-1.3.4-15Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése2.00 Mrd Ftstandard2015-11
15.GINOP-1.3.5-15Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönzõ program8.35 Mrd Ftkiemelt2015-05
16.GINOP-2.1.1-15Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása50.00 Mrd Ftstandard2015-08
17.GINOP-2.1.3-15Iparjog1.00 Mrd Ftegyszerûsített2015-08
18.GINOP-2.1.4-15Innovációs voucher3.00 Mrd Ftegyszerûsített2015-12
19.GINOP-2.1.5-15Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off )5.00 Mrd Ftstandard2015-12
20.GINOP-2.1.7-15Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés20.00 Mrd Ftstandard2015-10
21.GINOP-2.2.1-15Versenyképességi és kiválósági együttmûködések50.00 Mrd Ftstandard2015-09
22.GINOP-2.2.3-16Kereskedelmi hasznosítást megelõzõ beszerzés1.00 Mrd Ftstandard2016-11
23.GINOP-2.3.1-16Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése3.50 Mrd Ftegyszerûsített2016-03
24.GINOP-2.3.2-15Stratégiai K+F mûhelyek kiválósága40.00 Mrd Ftstandard2015-09
25.GINOP-2.3.3-15Kutatási infrastruktúra erõsítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás20.00 Mrd Ftstandard2015-08
26.GINOP-2.3.4-15Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése25.00 Mrd Ftstandard2015-12
27.GINOP-2.3.6-15ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis40.05 Mrd Ftkiemelt2015-03
28.GINOP-3.1.1-VEKOP-15Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése és támogatása2.84 Mrd Ftkiemelt2015-12
29.GINOP-3.1.2-16IKT cégek által elõállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása1.15 Mrd Ftegyszerûsített2016-07
30.GINOP-3.1.3-15IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítõ szakértõi, mentori hálózat kialakítása2.50 Mrd Ftkiemelt2015-12
31.GINOP-3.1.4-16Az informatikai ágazatban mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása1.70 Mrd Ftegyszerûsített2016-07
32.GINOP-3.2.1-15Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia- fejlesztõ program KKV-knak2.00 Mrd Ftkiemelt2015-04
33.GINOP-3.2.2-16Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása10.00 Mrd Ftegyszerûsített2016-07
34.GINOP-3.2.4-16Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása1.00 Mrd Ftstandard2016-07
35.GINOP-3.2.5-16Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében4.00 Mrd Ftegyszerûsített2016-07
36.GINOP-3.3.1-16Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bõvítése2.00 Mrd Ftkiemelt2016-02
37.GINOP-3.3.2-16Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elõsegítése2.50 Mrd Ftkiemelt2016-04
38.GINOP-3.4.1-15Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése68.00 Mrd Ftstandard2015-08
39.GINOP-3.4.2-VEKOP-15Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése2.86 Mrd Ftkiemelt2015-12
40.GINOP-3.4.3-VEKOP-15Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése4.29 Mrd Ftkiemelt2015-12
41.GINOP-3.4.3-VEKOP-16Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése4.29 Mrd Ftkiemelt2016-10
42.GINOP-4.1.1-16Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva59.45 Mrd Ftegyszerûsített2016-07
43.GINOP-5.1.1-15Út a munkaerõpiacra224.00 Mrd Ftkiemelt2015-09
44.GINOP-5.1.2-15Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások1.30 Mrd Ftkiemelt2015-12
45.GINOP-5.1.3-16Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése6.00 Mrd Ftegyszerûsített2016-02
46.GINOP-5.1.4-16Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása6.00 Mrd Ftstandard2016-04
47.GINOP-5.1.5-16Nem állami szervezetek munkaerõ-piaci szolgáltatásainak támogatása2.00 Mrd Ftstandard2016-04
48.GINOP-5.2.1-14Ifjúsági Garancia160.00 Mrd Ftkiemelt2014-10
49.GINOP-5.2.2-14Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése1.10 Mrd Ftstandard2014-10
50.GINOP-5.2.3-16Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása2.90 Mrd Ftegyszerûsített2016-03
51.GINOP-5.2.4-16Gyakornoki program pályakezdõk támogatására15.00 Mrd Ftegyszerûsített2016-01
52.GINOP-5.2.5-16Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások1.20 Mrd Ftkiemelt2016-01
53.GINOP-5.3.1-14A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban2.00 Mrd Ftstandard2014-10
54.GINOP-5.3.2-16A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál5.00 Mrd Ftegyszerûsített2016-01
55.GINOP-5.3.3-15Jogszerû foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása3.50 Mrd Ftstandard2015-08
56.GINOP-5.3.4-16A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése2.00 Mrd Ftstandard2016-02
57.GINOP-5.3.5-16Munkaerõ-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek2.00 Mrd Ftstandard2016-06
58.GINOP-5.3.6-16Vállalati felelõsségvállalás ösztönzése és állásfeltárás3.00 Mrd Ftkiemelt2016-05
59.GINOP-5.3.7-16Jogszerû foglalkoztatás fejlesztése3.60 Mrd Ftkiemelt2016-11
60.GINOP-5.3.8-16Munkahelyi bölcsõdék létrehozásának támogatása1.00 Mrd Ftegyszerûsített2016-12
61.GINOP-6.1.1-15Alacsony képzettségûek és közfoglalkoztatottak képzése30.00 Mrd Ftkiemelt2015-08
62.GINOP-6.1.2-15A digitális szakadék csökkentése17.90 Mrd Ftkiemelt2015-04
63.GINOP-6.1.3-16Idegen nyelvi készségek fejlesztése15.00 Mrd Ftkiemelt2016-10
64.GINOP-6.1.4-16Munkaerõpiaci kulcskompetenciák fejlesztése2.50 Mrd Ftstandard2016-06
65.GINOP-6.1.5-16Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára10.00 Mrd Ftstandard2016-10
66.GINOP-6.1.6-16Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára20.00 Mrd Ftkiemelt2016-10
67.GINOP-6.2.1
VEKOP-15
Részvétel az OECD Felnõttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)1.10 Mrd Ftkiemelt2015-08
68.GINOP-6.2.2-VEKOP-15A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése1.80 Mrd Ftkiemelt2015-12
69.GINOP-6.2.3-16A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése8.75 Mrd Ftegyszerûsített2016-05
70.GINOP-6.2.4-VEKOP-16A 21. századi szakképzés és felnõttképzés minõségének, valamint tartalmának fejlesztése7.00 Mrd Ftkiemelt2016-03
71.GINOP-7.1.1-15Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása33.00 Mrd Ftkiemelt2015-08
72.GINOP-7.1.2-15Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése22.30 Mrd Ftkiemelt2015-12
73.GINOP-7.1.3-15Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése13.90 Mrd Ftstandard2015-11
74.GINOP-7.1.4-16Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése7.30 Mrd Ftstandard2016-04
75.GINOP-7.1.5-16Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése4.50 Mrd Ftstandard2016-02
76.GINOP-7.1.6-16Világörökségi helyszínek fejlesztése6.50 Mrd Ftstandard2016-06
77.GINOP-7.1.7-16Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése2.50 Mrd Ftstandard2016-08
78.GINOP-8.1.1-16Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel26.00 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-03
79.GINOP-8.1.2-16K+F+I viszontgarancia program10.00 Mrd Ftpénzügyi közvetítõk kiválasztása2016-08
80.GINOP-8.1.3/A-16Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tõkeprogram30.00 Mrd Ftpénzügyi közvetítõk kiválasztása2016-09
81.GINOP-8.1.3/B-16Intelligens szakosodási kockázati tõkeprogram35.00 Mrd Ftpénzügyi közvetítõk kiválasztása2016-09
82.GINOP-8.2.1-3.4.1-15Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel45.60 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2015-09
83.GINOP-8.2.3-16Specializált seed és pre-seed befektetési tõkealap induló IKT vállalkozások számára
új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tõke
5.10 Mrd Ftpénzügyi közvetítõk kiválasztása2016-09
84.GINOP-8.2.4-16Infokommunikációs- technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel30.00 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-07
85.GINOP-8.3.1-16Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel44.00 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-03
86.GINOP-8.3.2-16KKV Versenyképesség viszontgarancia program10.00 Mrd Ftpénzügyi közvetítõk kiválasztása2016-08
87.GINOP-8.3.3-16KKV Versenyképesség kockázati tõkeprogram21.00 Mrd Ftpénzügyi közvetítõk kiválasztása2016-09
88.GINOP-8.3.4-1.2.3-16Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése keretében finanszírozott kombinált hitel75.00 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-07
89.GINOP-8.3.4-1.2.6-16Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése keretében finanszírozott kombinált hitel25.00 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-07
90.GINOP-8.5.4-4.1.1-16Termelõ és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel30.35 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-07
91.GINOP-8.6.1-16Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel
103.19 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-08
92.GINOP-8.6.4-16Távhõ-szektor energetikai korszerûsítése és helyi hõ és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának
lehetõségével finanszírozott kombinált hitel
19.99 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-06
93.GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16Megújuló alapú zöldáram- termelés elõsegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott kombinált hitel10.66 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-12
94.GINOP-8.8.1-16Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel15.00 Mrd Ftalapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként2016-09
A Gazdasági Innovációs Operatív Program Éves Fejlesztési Kerete 2016-ra

Az ÉFK 2016 elemzése