CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése esetében:
  • Szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelés.

 • Eszközbeszerzés esetében:
  • A kiválasztott szállítónak a gyártóval / fejlesztővel való kapcsolatát igazoló dokumentum (pl. gyártói igazolás, disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás).
  • Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott eszközbeszerzésre vonatkozóan a gyártók / szállítók / forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek.

 • A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szolgáltatótól történő szoftverbeszerzés, valamint felhőszolgáltatás esetében:
  • A www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon történt regisztrációt és adatrögzítést követően generált, időbélyegzővel ellátott árkalkuláció.

 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció az alábbiak szerint:
  • Helyhez kötött eszköz beszerzése esetén:
   • legalább 3 fotó tartalmazza az eszköz elhelyezésére szolgáló helyiség bemutatását (beleértve a fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség külső-belső terének, valamint méretének és padozatának bemutatása);
   • legalább 3 fotó tartalmazza a helyiség infrastruktúra ellátottságának bemutatását (beleértve elektromos áram, víz, gáz ellátás, valamint szociális helyiségek bemutatását).
  • Mobil eszköz beszerzése esetén:
   • legalább 2 fotó tartalmazza a gépek ki- / bejárásának, valamint közútról történő megközelítés biztosításának bemutatását;
   • legalább 2 fotó tartalmazza a gépek tárolására alkalmas helyiség (tér) bemutatását (beleértve az egyszerre történő tárolás esetét);
   • legalább 2 fotó tartalmazza kármegelőzést segítő infrastruktúra bemutatását (pl. őrző-védő rendszer, tűzvédelmi eszközök)
  • IKT eszköz beszerzése esetén:
   • legalább 2 fotó tartalmazza az eszközök üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges szélessávú internet csatlakozás, szerver megfelelő elhelyezése, megfelelő irodai munkahely bemutatását.