EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

MÉRÉS CÉLJA

 • A támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

MÉRÉS IDEJE

 • Eredményességi mérésre 1 alkalommal kerül sor: A projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év vonatkozásában (beszámoló alapján), amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.

MÉRÉS SZEMPONTRENDSZERE

1. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

 • A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya.
 • VNT-vé alakítható támogatási összeg: 60%.

2. Vállalkozói tudás bővítése

 • A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
  • Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson
  • Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként
  • Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezik
  • Igénybe veszi az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
  • Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
  • Igénybe veszi a BÉT valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
  • Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez
 • VNT-vé alakítható támogatási összeg: 20%.

3. Projekt hatékony végrehajtása

 • A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását).
 • A keret kimerítését követően a hatályos szerződéses tartalommal szükséges megvalósítani a projektet, a további módosítási kérelmek elutasításra kerülnek a Támogató által.
 • VNT-vé alakítható támogatási összeg: 20%.

ÁTFORDULÁS MÉRTÉKE

SZEMPONTSÁVOZÁSÁTFORDULÁS MÉRTÉKE
Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése100% felett60%
90% < x <= 100%55%
80% < x <= 90%50%
70% < x <= 80%45%
60% < x <= 70%40%
50% < x <= 60%35%
40% < x <= 50%30%
30%< x <= 40%25%
20% < x <= 30%20%
10% < x <= 20%15%
5% < x <= 10%10%
0% < x <= 5%5%
0% és alatta0%
Vállalkozói tudás bővítése-20%
Projekt hatékony végrehajtása-20%

VISSZAFIZETÉS ÉS/VAGY A PROJEKT LEZÁRÁSA

 • Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a Kedvezményezett az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kap.
 • A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek.
 • A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő törlesztésre.
 • Amennyiben a tényleges visszatérítendő támogatás összege nem kerül visszafizetésre a megadott határidőn belül, a 181. naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint számított ügyleti kamattal növelt összeget kell visszafizetni.
 • A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljeskörű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására.
 • A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a visszatérítendő (kamatmentes) támogatás visszafizetésre került, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta, azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.