3 új GINOP pályázattal búcsúzik a nyár

ginop_2Összesen 71 milliárd forint értékben jelentetett meg a Kormány 3 pályázatot az új ciklus egyik leginkább várt operatív programjában, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program (röviden GINOP) berkein belül. A frissen kiírt pályázatok a vállalatok K+F+I tevékenységének intenzitásának erősítésére biztosítanak forrást az uniós keretekből.

GINOP-2.1.1-15: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

A kiírás 50 milliárd forintos keretére a KKV szektor (kis-, és középvállalkozások) és nagyvállalatok pályázhatnak. A támogatások pályázatonként minimum 50 millió forint és maximum 1 milliárd forint közötti projektösszegre igényelhetők.
Rákossy Balázs, az európai uniós forrás felhasználásáért felelős államtitkár röviden összefoglalta a pályázat eszenciáját: „A felhívás keretében elszámolható a fejlesztéshez szükséges ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, innovációs tevékenységek, a kapcsolódó bér költségek és eszközbeszerzés és a piaci megjelenés. A pályázónak lehetősége nyílik az elképzelését önállóan, illetve egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.”

Olvassa el összefoglalónkat a pályázatról itt!

GINOP-2.1.3-15: Iparjog

A kiírás 1 milliárd forintos keretére a KKV szektor (kis-, és középvállalkozások), költségvetési szervek, non-profit gazdasági társaságok pályázhatnak. A támogatások pályázatonként minimum 1 millió forint és maximum 6 millió forint közötti projektösszegre igényelhetők.
„A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.” – foglalta össze Rákossy Balázs

Olvassa el összefoglalónkat a pályázatról itt!

GINOP-2.3.3-15: Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

A kiírás 20 milliárd forintos keretére a költségvetési szervek, azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei (amennyiben kutatóhelynek minősülnek), egyházi tulajdonú, felsőoktatási intézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok. A támogatások pályázatonként minimum 50 millió forint és maximum 1 milliárd forint közötti projektösszegre igényelhetők.
Rákossy elmondta, hogy „a konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz.”

Olvassa el összefoglalónkat a pályázatról itt!

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium (www.kormany.hu)